SETTING
NO setting settingval
1 rowsPerPage 70
2 autorespon 0
3 textautorespon SSA
4 smsmasking_user POLRES
5 smsmasking_pass POLRES BGR